Crazy, Funny, Geek, movies, Vids

Batman Vanishing

You can run, but he can’t hide.